Joana MASÓ
Professora d'Estudis Francesos
maso@ub.edu

 
docència » curriculum » publicacions destacades » recerca  DOCÈNCIA CURS 2015-2016
   
Q2

Corrents literaris i artístics a Occident. Assignatura inclosa al Grau d'Estudis Literaris

 

Literatura d'Avantguarda i altres corrents dels ss.XX-XXI. Assignatura inclosa al Grau d'Estudis Literaris

 

Novel·la francesa II: crisi del subjecte i de la seva representació. Assignatura inclosa al Grau en Llengües i Literatures Modernes

     

  CURRICULUM
   
  Joana Masó és professora lectora de literatura i assaig francesos i investigadora del Centre Dona i Literatura. Gènere, sexualitats, crítica de la cultura a la Universitat de Barcelona. Ha traduït textos de crítica i filosofia francesa contemporània d'Hélène Cixous, Jacques Derrida, Catherine Malabou, Jean-Luc Marion i Jean-Luc Nancy, i ha publicat articles i edicions sobre alguns d'aquests autors. Ha editat els següents llibres: Escrituras de la sexualidad (Icaria, 2008), La llengua m'és l'únic refugi d'Hélène Cixous (Lleonard Muntaner, 2009), Cixous sous X (PUV, 2010, amb M.-D. Garnier), així com també els escrits de l'autora sobre art en francès, castellà i anglès (amb M. Segarra, Peinetures. Écrits sur l'art, Poetas en pintura: de Rembrandt a Nancy Spero, Poetry in Painting: Writings on Contemporary Arts and Aesthetics). Ha editat els textos de Jacques Derrida sobre art i estètica (amb G. Michaud, Penser à ne pas voir. Écrits sur les arts du visible 1979-2004; Artes de lo visible 1979-2014 i Les Arts de l'Espace. Écrits et interventions sur l'architecture). Joana Masó ha treballat en el comissariat d'exposicions i co-dirigeix la col·lecció Ensayo a Ellago Ediciones (Castelló).
   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
"Écrivaines d'Algerie: fictions de l'origine de la fiction" Eds. Joana Masó & Gemma Ventura, Expressions Maghrébines, 14.1, 2015.
(amb Ginette Michaud, eds.) Les arts de l'espace: Écrits et interventions sur l'architecture, de Jacques Derrida, París, La Différence, 2015.
(amb Ginette Michaud, eds.) Penser à ne pas voir: Écrits sur les arts du visible (1979-2004), de Jacques Derrida, París, La Différence, 2013.
(amb Marta Segarra, eds.) Poetry in Painting: Writings on Contemporary Arts and Aesthetics, Hélène Cixous, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012.
"Crisis de la visión, arte e indicación en el pensamiento de Maurice Blanchot", Arte, individuo y sociedad, 22 (2), Madrid, 2010, pp.21-31.
(amb Marie-Dominique Garnier, eds.) Cixous sous X: d'un coup le nom, París, Presses Universitaires de Vincennes, 2010.
(pròleg i trad.) La ciudad perjura o el despertar de las Erinias, de Hélène Cixous, Castelló, Ellago Ediciones, 2010.
Lili Dujourie: Obra Natural / Natural Work, Murcia, CENDEAC/La Conservera, 2010.
(ed. i trad.) La llengua m'és l'únic refugi, Palma, Lleonard Muntaner editor, 2009.
"Echo-graphic images: writing or piercing de visible in Derrida's Thought of arts", Mosaic. A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, nº 40, vol. 2, Winnipeg, 2007, pp. 213-230.
   

  RECERCA
   
Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones, AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya, 2014 SGR 44 (2014-2016). IP: Marta Segarra (fins setembre 2015) / Fina Birulés.
Projecte de recerca Noves visions de la comunitat, noves identitats gitanes, híbrides i sexualitzades. Programa Estatal de I+D+i (2008-2011), Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2014-53047 (2015-2017). IP: Marta Segarra (fins juliol 2015) / Rodrigo Andrés.
Projecte d'innovació docent LLETRAD-Lletra de dona. Programa de millora i innovació docent de la Universitat de Barcelona, GIDUB-13/155 (2015-2017). IP: Helena González Fernández.
   

 


Estudis Francesos| http://www.ub.edu/estfrances | Universitat de Barcelona