Marta SEGARRA
Professora d'Estudis Francesos
martasegarra@ub.edu

 
docència » curriculum » publicacions destacades » recerca  DOCÈNCIA CURS 2015-2016
   
  La professora Marta Segarra és Directrice de recherches al Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS de París (França) des d'octubre de 2015 i té, per tant, reduïda la seva docència a la UB.
   
Q1

Gčnere, diferčncia i poder. Assignatura inclosa al Mŕster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

     

  CURRICULUM
   
  Marta Segarra és Directrice de recherches al Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS de París (França), al Laboratoire d'Études de Genre i Sexualité-LEGS, i Catedràtica de Filologia Francesa i Estudis de Gènere. Va confundar i dirigir el Centre Dona i Literatura. Gènere, sexualitat i crítica de la cultura (1994-2013) i la Càtedra Unesco Dones, desenvolupament i cultures de la UB (2004-2015).
   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
Teoría de los cuerpos agujereados, Barcelona, Melusina, 2014.
Escriure el desig, Barcelona-Catarroja, Afers, 2013.
(amb Anne-Emmanuelle Berger, eds.) Demenageries. Thinking (of) Animals After Derrida, Nova York-Amsterdam, Rodopi, 2012.
(ed.) Repensar la comunidad desde la literatura y el género, Barcelona, Icaria, "Mujeres y culturas", 2012.
Nouvelles romancières francophones du Maghreb, París, Khartala, 2010.
The Portable Cixous, Nova York, Columbia University Press, 2010.
Traces du désir, París, Campagne Première, 2008.
Hélène Cixous i Jacques Derrida; M. Segarra (ed.) Lengua por venir/Langue à venir. Seminario de Barcelona, Barcelona, Icaria, 2004.
(amb Ana González Salvador i Rosa de Diego) Historia de las literaturas francófonas (Bélgica, Canadá, Magreb), Madrid, Cátedra, 2002.
Leur pesant de poudre: romancières francophones du Maghreb, París, L'Harmattan, 1997.
   

  RECERCA
   
Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones, AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya, 2014 SGR 44 (2014-2016). IP: Marta Segarra (fins setembre 2015) / Fina Birulés..
Projecte de recerca Noves visions de la comunitat, noves identitats gitanes, híbrides i sexualitzades. Programa Estatal de I+D+i (2008-2011), Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2014-53047 (2015-2017). IP: Marta Segarra (fins juliol 2015) / Rodrigo Andrés.
Projecte d'innovació docent LLETRAD-Lletra de dona. Programa de millora i innovació docent de la Universitat de Barcelona, GIDUB-13/155 (2015-2017). IP: Helena González Fernández.
   

 


Estudis Francesos| http://www.ub.edu/estfrances | Universitat de Barcelona