Presentació

CONSULTA ELS AVISOS DEL GRAU!

Els juristes són un col·lectiu bàsic per al bon funcionament de qualsevol grup humà. En particular, resulten imprescindibles en societats mínimament desenvolupades, ja actuen al servei de l'Estat o, directament, d'empreses o particulars. L'interès acadèmic del Grau en Dret és indubtable, ja que, com queda dit, és imprescindible facilitar una sòlida formació bàsica d'aquesta naturalesa per a l'exercici de les diverses professions jurídiques. 

El Grau de Dret està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir. En el seu primer curs, el grau disposa de 60 crèdits de formació bàsica caracteritzada per una certa transversalitat. Les matèries obligatòries conformen el nucli del títol de graduat en Dret, i totalitzen 144 crèdits que es distribueixen en matèries com Drets civil, mercantil, penal, laboral, constitucional, administratiu, financer i tributari, processal civil i penal, internacional públic i privat, comunitari i Filosofia.

El Grau de Dret proporciona una formació de caràcter general, i l'especialització quedaria remesa als estudis de màster oficial. No obstant això, els estudis de Dret permeten la possibilitat d’obtenir Mencions al suplement de títol, mitjançant una agrupació coherent d'assignatures optatives. A aquest objecte, les Mencions previstes són quatre: Dret públic, Dret privat, Dret de l'empresa i Dret internacional. Així mateix, els estudiants podran realitzar pràctiques externes amb caràcter optatiu.

Per últim, el Grau conclou amb l’elaboració i defensa d'un Treball de Fi de Grau.

La Facultat de Dret de la UB ha signat diversos convenis de cooperació acadèmica amb universitats americanes. L´objectiu d'aquests convenis és permetre als nostres estudiants el seguiment de cursos i programes de formació en l´àmbit del Dret que es poden reconèixer en l'itinerari curricular de l´estudiant i que condueixen a l’obtenció del títol oficial del país receptor.

Dades bàsiques:

 • Anys de la titulació: 4
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Centre de gestió: Facultat de Dret
 • Cap d’estudis: Dra. Esther Martín Núñez
 • Adjunta a la Cap d'estudis: Dra. Sílvia Fernàndez Bautista
 • Dades de contacte: capest-dret@ub.edu; 93 402 43 47
 • Horari i lloc d'atenció: Dimarts i dijous de 10 a 12h i de 16 a 18h. Despatx Cap d'estudis (passadís entre aules 2 i 3)
 • Nombre de places: 430
 • Nota de tall: 8,004
 • Llengües d’impartició: Català, castellà i anglès
 • Règim d’estudi: Presencial
 • Preu orientatiu: 25,27 per crèdit (preu màxim en primera matrícula curs 15-16)
 • Denominació del títol que s’obté: Graduat en Dret
 • Mencions: Menció en Dret Públic, Menció en Dret Privat, Menció en Dret de l'empresa, Menció en Dret Internacional, Comparat i Comunitari
 • Enllaç al tríptic informatiu: Guia dels ensenyaments de Grau