Presentació

Edifici Dret

El grau de Gestió i administració pública respon a la necessitat que tenen les Administracions Públiques, i el sector públic en general,  de dotar-se de recursos humans de qualitat per a la gestió pública, i, en particular, de disposar d’un cos tècnic de gestió i de comandament altament qualificat.

Les Administracions Públiques tenen un àmbit d’actuació amplíssim: controlen i ordenen una part substancial de l'activitat privada, n’incentiven una altra i, directament o indirectament, presten serveis als ciutadans, de contingut econòmic, personal i social o vinculat al territori. La gestió d’aquesta realitat social presenta particularitats destacades, i requereix coneixements que permetin un enfocament professional especialitzat.

En aquest sentit, el grau de GAP desenvolupa el coneixement sobre les Administracions Públiques i sobre la seva activitat des d'una perspectiva interdisciplinària i estretament vinculada a la realitat professional dels diferents nivells d'administració, amb l’objectiu de que  l’alumnat assoleixi les habilitats i els coneixements necessaris per poder desenvolupar de manera òptima els càrrecs tècnics de nivell superior i de comandament en el sector públic. Els objectius es projecten, sobretot, en l'àmbit de la gestió economicofinancera, jurídic-administrativa i de gestió de persones, sense oblidar altres disciplines, com la història i la sociologia, que complementen la visió generalista i pluridisciplinària del Pla d’estudis del grau.

El títol capacita per ser gestor públic en institucions polítiques i en les administracions públiques que operen en els diferents nivells territorials (local, autonòmic, estatal, de la Unió Europea) així com en les seves respectives organitzacions administratives. L’àmbit professional del gestor públic s’estén, també, a altres organitzacions de caràcter divers (partits polítics, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, organitzacions no governamentals, fundacions, grups d'interès i diferents corporacions públiques de base privada), així com al desenvolupament d’activitats professionals privades (prestació de serveis de consultoria, assessorament o assistència a les Administracions, etc) que requereixen recursos humans amb un coneixement profund de les diferents dimensions de la gestió pública.

Dades bàsiques:

 • Anys de la titulació: 4
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Centre de gestió: Facultat de Dret
 • Cap d’estudis: Dra. Marina Solé Català
 • Dades de contacte: capest-gap@ub.edu; 93 402 90 29
 • Horari d'atenció: Dimarts d'11 a 13h i de 16 a 18h
 • Nombre de places: 100
 • Nota de tall: 5,000
 • Llengües d’impartició: Català i castellà
 • Règim d’estudi: Presencial
 • Preu orientatiu: 25,27€ per crèdit (preu màxim en primera matrícula curs 15-16)
 • Denominació del títol que s’obté: Graduat en Gestió i Administració Pública
 • Mencions: Menció en Gestió Pública Local
 • Enllaç al tríptic informatiu: Guia dels ensenyaments de Grau