Presentació

La Universitat de Barcelona va començar a impartir el títol de Ciència Política i de l'Administració el curs 1994-95. Els estudis de Ciència Política tenen com a objecte teòric l'anàlisi del poder, del sistema polític, de l'Estat i de l'Administració. En aquest sentit, el Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració té com a finalitat formar professionals competents en àmbits relacionats amb el món polític, en concret, en activitats professionals relacionades amb l'anàlisi, l'assessorament i el suport a l'activitat i la decisió política.

Els estudis politològics són essencialment pluridisciplinars per la pròpia naturalesa de la política, i la seva presència en tots els fenòmens socials. El Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració presenta un pla d’estudis amb continguts pròpiament politològics, jurídics, econòmics i metodològics, completats amb matèries sociològiques i històriques. Aquests estudis, en la mesura que se centren en la política com a espai de la ciutadania, no oblida el coneixement i el debat sobre problemes contemporanis com ara el gènere, la immigració, la pobresa, l’ecologia, etc.

El Grau està dissenyat amb una orientació pràctica que posa èmfasi en un bon coneixement empíric de la política, dels sistemes polítics comparats, de la dimensió internacional, i de les polítiques públiques. En aquest sentit, el Grau ofereix la possibilitat d’obtenir una especialitat a partir de les tres mencions definides: Política comparada, Polítiques públiques i Tècniques i procediments.

Dades bàsiques:

 • Anys de la titulació: 4
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Centre de gestió: Facultat de Dret
 • Cap d’estudis: Prof. Ana Maria Sanz León
 • Dades de contacte: capest-politiques@ub.edu; 93 402 90 32
 • Horari d'atenció: Dimarts de 12:15 a 14h i dijous de 16 a 18h (al despatx de Cap d'Estudis s'informarà, si s'escau, de les incidències que pugui haver respecte aquest horari)
 • Nombre de places: 120
 • Nota de tall: 6,656
 • Llengües d’impartició: Català, castellà i anglès
 • Règim d’estudi: Presencial
 • Preu orientatiu: 25,27 per crèdit (preu màxim en primera matrícula curs 15-16)
 • Denominació del títol que s’obté: Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Mencions: Menció en Política comparada; Menció en Polítiques públiques i Menció en Tècniques i procediments
 • Enllaç al tríptic informatiu: Guia dels ensenyaments de Grau