Presentació

EDIFICI RRLL

CONSULTA ELS AVISOS DEL GRAU!

Els estudis de Relacions Laborals pretenen donar resposta a l'evolució recent del context econòmic i social, amb especial atenció als canvis produïts en el món de las relacions laborals en les seves diferents manifestacions. En aquest sentit, el Grau en Relacions Laborals es caracteritza per dotar uns continguts acadèmics de caràcter pluridisciplinars, per ser un instrument fonamental per a proporcionar a la societat uns titulats amb coneixements i habilitats per poder donar resposta a la complexitat de les relacions laborals presents i futures, i alhora per servir de base en la recerca del camp sociolaboral des d'un enfocament multidisciplinar.

Per conèixer el món de les relacions laborals i per poder desenvolupar posteriorment una activitat professional en aquest camp és necessari conèixer l'aspecte jurídic, és a dir, saber què diuen que les normes sobre com ha de prestar-se el treball, quins són els drets i obligacions de treballadors i empresaris, la funció dels representants del personal, l'actuació de l'Administració laboral, el funcionament i prestacions de la Seguretat Social,etc... Però conèixer com es desenvolupen les relacions laborals en una empresa o institució pública no es tan sols depèn de les normes, sinó també de altres matèries com són la organització d'empreses, la direcció i la gestió dels recursos humans, la sociologia i psicología del treball, i també els aspectes econòmics de l'ús del factor treball en l'empresa i institucions públiques.

En virtut d'aquests objectius, el Grau de Relacions Laborals es tracta d'una titulació interdisciplinar en la qual s'han d'estudiar aspectes rellevants i necessaris en l'àmbit de les relacions de treball, com són: el dret, l'economia, la psicologia, la sociologia, la història i l'organització d'empreses.

El Grau en Relacions Laborals dóna l’oportunitat que els estudiants, si així ho desitgen, puguin especialitzar-se en dues mencions: assessorament jurídic laboral i gestió de persones que tracten de respondre a les necessitats i demandes de la societat per als futurs graduats. El contingut de les dues mencions pretén que l'estudiant adquireixi coneixements més específics per tal d’aprofundir en les matèries obligatòries, tenint presents aquest doble perfil.

Dades bàsiques:

 • Anys de la titulació: 4
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Centre de gestió: Facultat de Dret
 • Cap d’estudis: Dra. Susana Moreno Cáliz
 • Adjunta a la Cap d'estudis: Dra. Teresa Dicenta Moreno
 • Dades de contacte: capest-relaborals@ub.edu // tdicenta@ub.edu; 93 403 93 00
 • Horari d'atenció de la Cap d'estudis: Dilluns i dimarts de 16 a 18h i dimarts i dimecres de 12 a 13.30 h.
 • Horari d'atenció Adjunta a la Cap d'estudis: Dilluns, dimarts i divendres de 10 a 12h.
 • Nombre de places: 220
 • Nota de tall: 5,000
 • Llengües d’impartició: Català i castellà
 • Règim d’estudi: Presencial
 • Preu orientatiu: 25,27 per crèdit (preu màxim en primera matrícula curs 2016-2017)
 • Denominació del títol que s’obté: Graduat en Relacions Laborals
 • Mencions: Menció Juridicolaboral i Menció en Gestió de Persones
 • Enllaç al tríptic informatiu: Guia dels ensenyaments de Grau