Presentació

Proper procés de preinscripció i matrícula: primavera 2021, per al curs 2021-2022.

El màster de Filosofia Analítica s'adreça principalment a qui vol aprofundir en la recerca avançada de qüestions filosòfiques, teòriques o pràctiques, des de la perspectiva de la filosofia analítica.
El programa està obert a estudiants que durant els estudis de llicenciatura no s'han familiaritzat prou amb els supòsits i mètodes de la filosofia analítica, però també a qui ha cursat llicenciatures diferents de Filosofia. En aquest cas, i d'acord amb el tutor, ha de cursar un màxim de 30 crèdits de complements formatius.

La filosofia analítica té l'origen en treballs de finals del segle XIX i principis del XX d'autors com Frege, Russell, Moore i Wittgenstein sobre lògica, llenguatge, ontologia, epistemologia i ètica. En l'actualitat, la tradició analítica és l'aproximació predominant a la majoria de les universitats anglosaxones. Al nostre país la filosofia analítica és una tradició relativament minoritària a la universitat i en presència mediàtica; tanmateix, els grups de quatre universitats catalanes que ofereixen el màster (que s'imparteix fonamentalment en anglès) han desenvolupat una gran activitat de recerca en els darrers anys, en part gràcies als programes ICREA i Ramón y Cajal, que han permès incorporar professionals prestigiosos contractats anteriorment per universitats estrangeres.
Gràcies als seus mètodes (que posen l'èmfasi en la claredat argumentativa, la perspicuïtat de pensament i la crítica imaginativa de les propostes més allunyades de la intuïció comuna) la filosofia analítica ha demostrat al món anglosaxó que és un instrument fonamental per formar professionals en les competències transversals més buscades, com la capacitat d'identificar i expressar articuladament les qüestions centrals en qualsevol debat, la precisió de pensament i expressió en l'anàlisi de problemes complexos o la capacitat de considerar propostes amb curiositat i sentit crític. Els estudiants que no busquin una carrera acadèmica trobaran bones oportunitats per posar en pràctica els coneixements adquirits tant en l'Administració pública com a l'empresa privada.

Dades bàsiques
 • Interuniversitari:  Sí
 • Universitat coordinadora:  Universitat Barcelona
 • Universitats participants:  
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Girona
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats   
  • Filosofia Teòrica
  • Filosofia Pràctica i dels Valors
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  25
 • Llengua d'impartició:  Castellà: 5-10%, Anglès: 90-95%
 • Preu orientatiu:  46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Filosofia Analítica
 • Centre de gestió:  Facultat de Filosofia
 • Coordinació:  ENCARNACION DIAZ LEON
 • Dades de contacte   
  Max Mazoteras
  Departament de Filosofia, despatx 4009 (4a planta), Facultat de Filosofia
  Horari d'atenció: dimarts i dimecres de 12 a 14 h o amb cita prèvia.
  Tràmits de matrícula: Secretaria de Filosofia
  mastersfilosofia@ub.edu / aphil.master@gmail.com
  934 037 720 / 934 037 516 (en horari d'atenció)