Calendari acadèmic

Calendari Marc

Inici de curs: 01/10/2018

Fi de curs: 26/06/2019 (Atès que el Màster preveu una presentació oral dels treballs de fi de màster, el període s'amplia per poder encabir l’avaluació de tots els treballs)

Calendari de Vacances

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Setmana Santa: del 15 d'abril al 22 d’abril de 2019

11 de setembre 2018 (dimarts)

12 d’octubre 2018 (divendres)

1 de novembre 2018 (dijous)

6 de desembre 2018 (dijous)

8 de desembre 2018 (dissabte)

1 de maig 2019 (dimecres)

24 de juny 2019 (dilluns)

A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat.

Les festes de la ciutat de Barcelona són: 24 de setembre de 2018 (La Mercè) 10 de juny de 2019 (segona pasqua)

FESTES INSTITUCIONALS

23 d’abril, Sant Jordi (dia no lectiu)