Matrícula

MATRÍCULA CURS 18-19: TANCADA 

1) Abans de procedir a formalitzar la matrícula, heu de presentar la següent documentació a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova, 143, 08036 Barcelona. Horari: Matins - De dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h. Tardes - De dilluns a dijous, de 16h a 18h)

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA:

  • Fotocòpia DNI/Passaport
  • 2 fotografies de carnet
  • Documentació acadèmica. CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA. 
  • Altra documentació econòmica (si escau) CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA

2) Un cop revisada i validada la documentació per part de la Secretaria, podreu accedir al formulari d'automatrícula.

Recordem que la matrícula és tutoritzada. Un cop seleccionades les assignatures, envieu el formulari al tutor. Després de la seva autorització, rebreu un correu electrònic avisant que podeu continuar la matrícula.

 

Crèdits a matricular

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

  • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
  • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació

En cas de sol·licitar la convalidació, preguem contacteu amb la secretaria o el coordinador del màster.

Modificació de Matrícula

Termini establert pel centre

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu