Presentació

El màster de Biomedicina és una de les aportacions estratègiques fonamentals de la Universitat de Barcelona des del punt de vista tant del component academicodocent com de les estructures de recerca que el sostenen. Aquest programa formatiu construeix un territori interdisciplinari en el camp de la biomedicina i la recerca aplicada, amb una gran projecció futura en les ciències de la vida i bones sortides professionals. El màster proporciona la formació necessària per accedir a estudis de tercer cicle relacionats amb les diverses àrees biomèdiques. La qualitat d'aquest ensenyament la garanteixen els indicadors de producció científica en l'àrea biomèdica de les plantilles de professorat i investigadors que imparteixen la docència del màster. El programa és interdisciplinari i el gestionen diversos departaments de les facultats de Medicina, Biologia i Farmàcia.

El nou pla d'estudis del màster de Biomedicina, que s'ha implantat des del curs 2013-2014, conserva el caràcter interdisciplinari del pla d'estudis anterior, però en difereix en tres aspectes:


 • Augmentar el contingut en oncologia molecular i malalties endocrines i metabòliques, que són àrees de la biomedicina no cobertes per altres màsters de la Universitat de Barcelona.

 • Visualitzar amb més claredat l'aspecte aplicat de la recerca biomèdica.

 • Ajustar el programa al contingut dels graus nous en ciències biomèdiques.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats   
  • Recerca Bàsica i Translacional en Patologies Humanes
  • Recerca Bàsica i Translacional en Càncer
  • Recerca Bàsica i Translacional en Metabolisme i Endocrinologia
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  80
 • Llengua d'impartició:  Català 20 %, Castellà 20 %, Anglès 60 %
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Biomedicina
 • Centre de gestió:  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Coordinació:  NIEVES AGELL JANE
 • Dades de contacte   
  Irene Erta Rodríguez
  master.biomedicina@ub.edu
  934 024 292