Plans docents

El màster universitari de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua te un total de 120 ECTS articulats en sis matèries de caràcter obligatori i una de caràcter optatiu. Entre aquestes matèries hi ha: Bases. Fonaments i Elements essencials de l’anàlisi holístic, Cicle de l’Aigua, Usos i aprofitaments de l’aigua, Tractaments de l’aigua i recursos no convencionals, Gestió de recursos hídrics, Treball de final de màster i Crèdits optatius.

Les matèries es desenvolupen a partir d’un conjunt d’assignatures específiques. A continuació s'exposen les assignatures així com el nombre de crèdits i el semestre en les quals es cursen.