Presentació

logo màster

L'aigua, element imprescindible per a la vida, és un component clau per al desenvolupament equilibrat de la nostra societat. Cada vegada són més els actors que la gestionen i se n'aborda la recerca des de múltiples àrees del coneixement.
El màster universitari de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua de la Universitat de Barcelona ofereix una formació multidisciplinària i especialitzada en les diferents àrees implicades en l'estudi de l'aigua. Aquesta formació permet als titulats obtenir els coneixements i l'experiència necessaris per esdevenir tècnics i científics capaços de comprendre els diferents aspectes tècnics, socials, econòmics, jurídics o de qualsevol tipus implicats en la gestió global i integrada de l'aigua.

El màster universitari de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua de la Universitat de Barcelona és un màster oficial de 120 crèdits que ofereix una formació multidisciplinària i especialitzada en les matèries següents: Cicle de l'Aigua, Usos i Aprofitaments de l'Aigua, Tractament d'Aigües i Recursos No Convencionals i Gestió dels Recursos Hídrics.
És un màster amb un doble vessant formatiu: el professional i el d'iniciació a la recerca. Per aquest motiu, el màster fa un èmfasi especial en les activitats formatives de caràcter pràctic. Entre aquestes activitats destaquen les visites a empreses públiques o privades relacionades amb els diferents àmbits de l'aigua, les sortides de camp a zones d'estudi on els diferents grups de recerca duen a terme projectes o a zones monitoritzades per les administracions públiques i la realització d'experiments a escala de laboratori per tal de poder incorporar-se en equips de recerca universitaris o en departaments d'R+D d'empreses. A més, els estudiants desenvolupen nombroses activitats de laboratori encaminades a adquirir les habilitats per portar a terme anàlisis químiques, microbiològiques i parasitològiques d'aigües i ser capaços d'interpretar els resultats obtinguts.
El Màster s'adreça a tots aquells llicenciats, graduats, diplomats o enginyers que pretenguin aconseguir una formació integral, transversal i holística en el camp de l'aigua.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  120
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  No
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  castellà (90 %) i anglès (10%)
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua
 • Centre de gestió:  Facultat de Ciències de la Terra
 • Coordinació:  DIANA PUIGSERVER CUERDA
 • Dades de contacte   
  Facultat de Ciències de la Terra
  masters.ciencies.terra@ub.edu
  934 021 337