Sortides professionals

imatges aigua


  • Directors, gerents i gestors d'unitats de treball relacionades amb els recursos hídrics.

  • Tècnics especialistes en recursos hídrics.

  • Consultors i assessors en aspectes relacionats amb els recursos hídrics.

  • Facultatius en administracions públiques.

  • Investigadors en universitats i centres de recerca.