Sortides professionals

imatges aigua

Directors, gerents i gestors d'unitats de treball relacionades amb els recursos hídrics.
Tècnics especialistes en recursos hídrics.
Consultors i assessors en aspectes relacionats amb els recursos hídrics.
Facultatius en administracions públiques.
Investigadors en universitats i centres de recerca.