Llista d'admesos

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la secretaria revisa la documentació presentada per les persones candidates i publica en els terminis previstos la llista provisional de persones admeses i no admeses al procés de selecció.

Les persones que no figuren a la llista provisional de persones admeses poden completar la seva sol·licitud i/o fer el pagament de la taxa prevista en el termini establert. Una vegada passat aquest termini es publica la llista definitiva de persones admeses i no admeses al procés de selecció. Les persones admeses seran les que concorren en el procés selectiu per optar a les places ofertades.

La Comissió coordinadora, atenent a que la demanda és superior a l'oferta de places, seleccionarà les candidatures més idònies, segons els criteris de selecció establerts i publicarà la resolució de persones admeses al màster.

Primer període

  • Llista definitiva de persones admeses al procés de selecció i d'admeses al màster (inclou llista d'espera)
  • Llista definitiva de persones admeses al procés de selecció i no admeses al màster
  • Llista definitiva de persones excloses del procés de selecció
  • Llista provisional de persones admeses en el procés de selecció
  • Llista provisional de persones excloses del procés de selecció

Segon període

  • Llista definitiva de persones admeses al procés de selecció i d'admeses al màster (inclou llista d'espera)
  • Llista definitiva de persones admeses al procés de selecció i no admeses al màster
  • Llista definitiva de persones excloses del procés de selecció
  • Llista provisional de persones admeses en el procés de selecció
  • Llista provisional de persones excloses del procés de selecció