Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període
Presentació de les sol·licituds: del 15 de febrer al 28 d'abril de 2017
Resolució provisional: 5 de maig
Resolució definitiva: 19 de maig

Segon període (si queden places disponibles)
Presentació de les sol·licituds: de l'1 de maig al 12 de juny de 2017
Resolució provisional: 26 de juny
Resolució definitiva: 10 de juliol

Tercer període (si queden places disponibles)
Presentació de les sol·licituds: del 13 de juny al 8 de setembre de 2017
Resolució provisional: 12 de setembre
Resolució definitiva: 22 de setembre

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En la selecció de candidats es valoren els aspectes següents en els percentatges indicats:
- expedient acadèmic de llicenciatura o grau (70 %)
- experiència professional (30 %)

Resolució

Matrícula

Procés de matriculació tancat