Rectificació de l'horari de l'assignatura " El poder. Tipologia. El poder polític.

16/01/2018

L'assignatura "El poder. Tipologia. El poder polític".  es cursarà els dimarts de 16.00 a 18.00 hores.