Presentació

L'objectiu del màster de Competències Mèdiques Avançades és proporcionar als llicenciats en Medicina una formació sanitària especialitzada per ampliar competències en les àrees de coneixement següents:

 • anèmies rares i síndromes relacionades
 • anestèsia regional basada en l'anatomia
 • atenció primària i salut comunitària
 • cirurgia del trasplantament renal
 • cures cardiològiques agudes i perioperatòries
 • diagnòstic per imatge en les malalties reumàtiques
 • diagnòstic i tractament del càncer de pulmó
 • diagnòstic i tractament intervencionista en la malaltia coronària
 • ecografia aplicada al suport perioperatori
 • electrodiagnòstic en neuropaties perifèriques i alteracions del control motor i de la percepció sensorial
 • electrofisiologia clínica i estimulació cardíaca
 • endoscòpia digestiva avançada i terapèutica
 • malaltia de Parkinson i trastorns del moviment
 • malalties autoimmunes
 • malalties neuromusculars
 • farmacogenètica i medicina personalitzada
 • fisiopatologia infantil
 • ginecologia oncològica i patologia mamària multidisciplinària
 • imatge cardíaca no invasiva
 • infeccions en pacients immunodeprimits no VIH
 • infecció per VIH i SIDA
 • medicina maternofetal
 • neuroanestèsia
 • neuroradiologia terapèutica
 • oncologia interdisciplinària (medicoquirúrgica)
 • patologia cutània avançada
 • procediments diagnòstics avançats en medicina respiratòria
 • tabaquisme
 • trastorns del son
 • tractaments endoluminals vasculars i cardíacs
 • tuberculosi i infeccions per micobacteris no tuberculosos
 • uroncologia


Informació per especialitatDades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats   
  • Anèmies Rares i Síndromes Relacionades
  • Anestèsia Regional Basada en l'Anatomia
  • Atenció Primària i Salut Comunitària
  • Cirurgia del Trasplantament Renal
  • Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries
  • Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques
  • Diagnòstic i Tractament del Càncer de Pulmó
  • Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària
  • Ecografia Aplicada al Suport Perioperatori
  • Electrodiagnòstic en Neuropaties Perifèriques i Alteracions del Control Motor i de la Percepció Sensorial
  • Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca
  • Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica
  • Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment
  • Malalties Autoimmunitàries
  • Malalties Neuromusculars
  • Farmacogenètica i Medicina Personalitzada
  • Fisiopatologia Infantil
  • Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària
  • Imatge Cardíaca No Invasiva
  • Infeccions en Pacients Immunodeprimits No-VIH
  • Infeccions per VIH i Sida
  • Medicina Maternofetal
  • Neuroanestèsia
  • Neuroradiologia Terapèutica
  • Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica)
  • Patologia Cutània Avançada
  • Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria
  • Trastorns del Son
  • Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs
  • Urooncologia
 • Complements de formació:  No
 • Places:  132
 • Llengua d'impartició:  anglès (50 %), català (25 %) i castellà (25 %)
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Competències Mèdiques Avançades
 • Centre de gestió:  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Coordinació:  RICARD CERVERA SEGURA
 • Dades de contacte   
  cma@ub.edu
  934 035 250/51/52