Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

A part de la documentació general que s’ha de presentar per a ser admès a tots els màsters, caldrà que l’estudiant presenti a la Secretaria de la Facultat de Filologia un breu dossier de la candidatura, que ha de contenir els següents documents:

  • Còpia compulsada, i traduïda si escau, de l’expedient acadèmic (per als alumnes de la UB és suficient una còpia de l'expedient acadèmic).
  • Currículum Vitae en què s’esmenti l’experiència professional i investigadora.
  • Carta de motivació, en la qual el futur estudiant ha de fer constar les seves motivacions per fer aquest màster i els seus interessos per la comunicación especialitzada.