Presentació

logo màster

El màster oficial de Comunicació Especialitzada té com a objectiu formar futurs professionals que puguin desenvolupar-se adequadament en una de les àrees següents: la comunicació cultural, la comunicació social o la comunicació científica. Es tracta d'especialitats de l'àmbit de la comunicació que en els darrers anys s'enfoquen des de diferents perspectives, tècniques i teories interdisciplinàries, molt vinculades a les noves demandes i necessitats de la societat actual. Per aquesta raó, hi participen les facultats de Filologia i Comunicació, Dret, Economia i Empresa, Medicina i Ciències de la Salu, Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i Biologia de la Universitat de Barcelona.

El màster de Comunicació Especialitzada permet que graduats i llicenciats de disciplines diferents adquireixin una sèrie de coneixements i habilitats relacionats amb la comunicació social, cultural o científica. Aquest màster, per tant, està obert a tots els camps de la ciència relacionats amb la comunicació. Així, s'ofereix tant a graduats en Comunicació com a qualsevol llicenciat o professional en altres ciències humanes i naturals que vegi necessari adquirir noves estratègies per difondre els seus coneixements i adaptar-se als nous reptes que planteja la societat de la informació: filòlegs, artistes, historiadors, publicistes, periodistes, músics, biòlegs, infermers, farmacèutics, meteoròlegs, sociòlegs, juristes, economistes, etc.
El màster està estructurat en dos quadrimestres. El primer quadrimestre és comú i està format per cinc assignatures que garanteixen l'adquisició dels coneixements generals per poder-se especialitzar posteriorment. Durant el segon quadrimestre es cursen les tres assignatures de cada especialitat (científica, cultural o social), es fan pràctiques externes a empreses o institucions relacionades amb la branca escollida i s'elabora el treball final de màster. El màster es pot cursar en un any acadèmic (jornada completa) o en dos (mitja jornada) i l'horari de les classes és sempre de tarda.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats   
  • Comunicació Científica
  • Comunicació Cultural
  • Comunicació Social
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  Català i Castellà 90 %, Anglès 10 %
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019.
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Comunicació Especialitzada
 • Centre de gestió:  Facultat de Filologia i Comunicació
 • Coordinació:  FRANCESC BERNAT BALTRONS