Presentació

Es tracta d'un màster d'orientació professionalitzadora que, mitjançant un conjunt de matèries obligatòries i optatives, proporciona a l'alumnat la formació necessària per crear i gestionar empreses innovadores. Té un caràcter marcadament interdisciplinari i transversal. Hi predominen els casos pràctics i els exemples extrets del món real de les empreses innovadores actives.

La missió general del màster és oferir formació avançada en creació d'empreses i gestió de la innovació, és a dir, capacitar al més alt nivell futurs emprenedors i gestors d'empreses innovadores, formar professionals qualificats per a la gestió de la innovació i dotar-los de les eines necessàries per endegar iniciatives empresarials innovadores. Així doncs, l'objectiu principal és proporcionar les competències i habilitats que permetin a l'alumne:

 • Gestionar projectes i/o processos innovadors en qualsevol tipus d'organització: desenvolupar nous productes o serveis, dur a terme tasques de gestió en departaments d'R+D o d'innovació, treballar en programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o a l'Administració pública, etc.

 • Endegar iniciatives empresarials, emprendre projectes nous i ser capaç d'introduir-los al mercat.
  Per a això el màster disposa de 25 professors de diversos departaments de la Universitat de Barcelona que formen els alumnes mitjançant classes magistrals, debats, exposicions, i ponències de professionals convidats. En alguns casos es desenvolupen projectes.
Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  40
 • Llengua d'impartició:  Castellà: 87%, Anglès: 13%
 • Preu orientatiu:  60,00 euros per crèdit (95,00 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019.
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
 • Centre de gestió:  Facultat d'Economia i Empresa
 • Coordinació:  CLAUDIO CRUZ CAZARES
 • Comissió de Coordinació del màster
 • Dades de contacte   
  Coordinació del màster, Departament d'Economia i Organització d'Empreses. Facultat d'Economia i Empresa
  mastercreaempresa@ub.edu
  934 029 040