Beques i ajuts

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o un ajut.

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.

Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Món UB.

Becas y ayudas

Es conveniente consultar las becas y la ayudas para estudiantes de máster universitario para informarse de los requisitos, trámites y plazos para solicitarlas.

En cualquier etapa universitaria hay becas y ayudas de todo tipo para investigar, para participar en programas de intercambio, para acceder a cursos de verano, para ampliar estudios o investigar en el extranjero, para trabajar de lector, para hacer prácticas laborales en otros países, etc.

Toda la información es accesible desde el portal de becas de Món UB.