Calendari acadèmic

Docència / Docencia

1r quadrimestre:
23 de setembre - 20 de desembre

2n quadrimestre:
10 de febrer - 13 de maig

Docencia

1er cuatrimestre:
23 de septiembre - 20 de diciembre

2º cuatrimestre:
10 de febrero - 13 de mayo

 

 

Vacances i dies festius / Vacaciones y días festivos

Vacances de Nadal:
del 21 de desembre al 7 gener

Vacances de Setmana Santa:
del 6 a 17 d' abril

Dies festius:
12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig, 1 i 24 de juny i 11 de setembre

Festa institucional:
23 d’abril, Sant Jordi

Vacaciones y días festivos

Vacaciones de Navidad:
del 21 de diciembre al 7 enero

Vacacionesde Semana Santa:
del 6 al 17 de abril

Días festivos:
12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, 1 de mayo, 1 y 24 de junio y 11 de septiembre

Fiesta institucional:
23 de abril, Sant Jordi