Llista d'admesos

Es comunicarà personalment o mitjançant correu electrònic cada una de les persones interessades si han estat o no admeses al màster.

Lista de admitidos

Se comunicará personalmente o mediante correo electrónico a cada una de las personas interesadas si han sido o no admitidas al máster.