Accions de suport i d'orientació

El màster Cultures Medievals té establert un pla d’acció tutorial per donar suport i orientació a l’estudiant en totes les fases dels seus estudis.