Mobilitat

Els estudiants del màster Cultures medievals poden fer cursos complets o determinades assignatures dels seus estudis en altres universitats, o de l’Estat Espanyol (SICUE) o d’altres països amb els quals prèviament s’ha subscrit un acord de cooperació interuniversitària (Erasmus +, Erasmus Mundus,...).

Més informació a: