Avisos i notícies

La informació i les notícies sobre el màster estan disponibles al web de la secció de Prehistòria i Arqueologia.

Les notícies del màster, especialment, tot allò referent a matrícula, activitats, sortides, visites, etc es fan públiques a través de:
- Facebook i Twitter: @MasterArqueoUB

Totes les notícies referents al desenvolupament de les assignatures es comparteixen a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona

Qualsevol consulta, sugeriment o petció, pot realitzar-se a través de l'adreça de correu electrònic:

master.arqueologia@ub.edu