Pla d'estudis

El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia és un màster oficial de 60 crèdits, d’un any de durada. El pla d’estudis inclou un itinerari comú de 30 crèdits i tres itineraris especialitzats de 15 crèdits. Els camps d’especialització són:

- Bioarqueologia i Paleoambient
- Arqueologia dels Materials i dels Processos Tecnològics
- Registre d’Estructures i Territori (Digitalització i GIS)

Els últims 15 crèdits corresponen al Treball Final de Màster.