Presentació

Aquesta titulació s'adreça als graduats en Història de l'Art o en àmbits afins que volen aprofundir en els mecanismes de recerca per elaborar una tesi doctoral o bé aplicar els coneixements a la difusió i el mercat artístic.

El màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art s'estructura d'acord amb dues especialitats:

 • Una especialitat està destinada especificar coneixements sobre la historiografia i la metodologia que requereix la rigorosa elaboració de recerques en història de l'art.
 • L'altra especialitat està destinada a explicitar i experimentar en activitats vinculades al col·leccionisme artístic (museus, fundacions, centres i mecenatge privat), el mercat de l'art (fires, galeries, antiquaris, subhastes...) i la difusió de l'art (educació, edició, crítica i mitjans de comunicació).

Ambdues especialitzacions conformen un expedient específic format per matèries obligatòries comunes i matèries optatives d'especialització. Tot això porta a l'elaboració d'un treball de fi de màster que ofereix a tots els alumnes la possibilitat d'accedir als cursos de doctorat.Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats   
  • L'Art en el Temps i en el Pensament
  • L'Art en la Societat
  • Itinerari Lliure
 • Complements de formació:  No
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  Català i castellà
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2019-2020
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art
 • Centre de gestió:  Facultat de Geografia i Història
 • Coordinació:  ROSA MARIA CREIXELL CABEZA
 • Dades de contacte   
  Secretaria del màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art
  Facultat de Geografia i Història, despatx 1095 (1r pis)
  masterart@ub.edu
  (+34) 934 031 938
 • Tríptic