Horaris de classe

Les assignatures s'imparteixen en horari de tarda, de dilluns a dijous, i els divendres els complements formatius.

El màster disposa d'unes classes de suport i reforç, que dirigirà la professora Blanca Ripoll, per als alumnes que ho necessitin per raons lingüístiques o competencials. En coordinació acadèmica amb els altres professors del màster, les classes de suport consistiran en exercicis pràctics, comentaris de textos, exposicions, revisió de conceptes teòrics i altres activitats que es realitzaran els divendres, de 11.30 a 13.30, del primer quadrimestre.