Matrícula

Coordinador del màster
Bernat Castany

Horaris de visita:
Dilluns de 16:00 a 17:30 i dimecres de 15:30 a 16:30
Despatx P1.18.