Matrícula

Coordinador del màster
Bernat Castany

Horaris de visita:
Dilluns i dijous de 16:00 a 17:00 h
Despatx P1.18.