Presentació

El màster d'Economia de la UB proporciona als estudiants eines teòriques i empíriques per analitzar problemes econòmics reals i per dur a terme recerca de manera autònoma. Els estudiants que el cursen amb èxit completen almenys dues de les cinc especialitats del màster i estan qualificats per treballar en àrees com ara l'educació superior i la consultoria econòmica i de recerca en institucions públiques i privades, o per incorporar-se a un programa de doctorat en economia.

El programa està dissenyat per als estudiants que volen desenvolupar una carrera professional o de recerca a escala internacional. El programa es compon del màster d'Economia, de dos anys de durada, i del doctorat en Economia, que va obtenir la Menció cap a l'Excel·lència del Ministeri d'Educació.
L'objectiu del màster és capacitar els estudiants en l'ús de les tècniques teòriques i empíriques que els permetin analitzar problemes econòmics reals i desenvolupar la recerca de manera autònoma.
El programa, que s'imparteix en anglès, atrau estudiants de tot el món i els permet participar en la vida acadèmica de la Universitat de Barcelona. Aproximadament la meitat dels estudiants s'incorporen, en acabar el màster, al doctorat en Economia de la Universitat de Barcelona o a altres programes de doctorat similars d'altres universitats.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  120
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  Anglès
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2015-2016
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Economia
 • Centre de gestió:  Facultat d'Economia i Empresa
 • Coordinador:  MARINA NUÑEZ OLIVA
 • Dades de contacte   
  Facultat d'Economia i Empresa
  ubeconomics@ub.edu
  (+34) 934 034 785

OBSERVACIONS:  El màster participa en programes de mobilitat Erasmus d'intercanvi d'estudiants en què poden participar els estudiants de segon any.