Calendari acadèmic

El calendari d’activitats presencials es fixa anualment. El curs acadèmic es divideix en dos quadrimestres separats per una pausa durant el mes de gener durant la qual es realitzen activitats d’avaluació.

CURS 2019-2020

Q1: 30 setembre-20 de desembre

Q2: 10 de febrer-8 de maig

 

El professor determinarà la data exacta per a cada assignatura

Q1

 • Assignatures optatives impartides durant el primer bimestre del curs: 1-5 de desembre de 2017
 • Assignatures optatives impartides durant el segon bimestre del curs i assignatures obligatòries del primer quadrimestre: 11-24 de gener de 2018
 • Reavaluació del Q1: 5-20 de juny de 2018

Q2

 • Assignatures optatives impartides durant el tercer bimestre del curs: 9-12 d’abril de 2018
 • Assignatures optatives impartides durant el quart bimestre del curs i assignatures obligatòries del segon quadrimestre: 5-20 de juny de 2018
 •  Reavaluació del Q2: 3-7 de setembre de 2018

INFORME DE PRÀCTIQUES Q1

 • Lliurament: 15 de gener de 2018
 • Reavaluació: 15 de juny de 2018

INFORME DE PRÀCTIQUES Q2

 • Lliurament: 15 de juny de 2018
 • Reavaluació: 3 de setembre de 2018

TFM  Q1

 • Data màxima de dipòsit dels treballs a la Secretaria del Departament de Filologia Hispànica: 15 de gener de 2018
 • Defensa pública: la data exacta es concretarà en el moment oportú.
 • Reavaluació. Data màxima de dipòsit dels treballs a la Secretaria del Departament de Filologia Hispànica: 15 de juny de 2018
 • Defensa pública: la data exacta es concretarà en el moment oportú.

TFM Q2

 • Data màxima de dipòsit dels treballs a la Secretaria del Departament de Filologia Hispànica: 15 de juny de 2018
 • Defensa pública: la data exacta es concretarà en el moment oportú.
 • Reavaluació. Data màxima de dipòsit dels treballs a la Secretaria del Departament de Filologia Hispànica: 4 de setembre de 2018
 • Defensa pública: la data exacta es concretarà en el moment oportú.

MOLT IMPORTANT: en el cas dels TFM, l’alumne haurà de lliurar al ttor la versiói completa i definitiva del seu treball com a mínim un mes abans de des dates de dipòsit que acaben d’esmentar-se.