Matrícula

La matrícula del Màster ha de formalitzar-se a la Secretaria de la Facultat de Filologia dins els períodes establerts amb aquesta finalitat per part de la Universitat de Barcelona. Aquests períodes acostumen a ocupar la segona quinzena de juliol i part dels mesos de setembre i octubre.

La matrícula podrà fer-se efectiva en línia o presencialment. En cas d’optar per a aquesta segona opció caldrà mantenir una tutoria d’orientació amb la coordinadora del Màster.

 

TUTORIES DE MATRÍCULA

Juliol 2019

Període de matrícula:  15 a 29 de juliol 2019

Horari de tutoria:

16/07/2019 15h a 16h
23/07/2019 15h a 16h
Despatx E1.11

Setembre-octubre 2019

Període de matrícula:  4 de setembre a 22 d’octubre de 2019

Horari de tutoria:

Dimecres de 12,30 a 13,30
Despatx E1.11