Matrícula

La matrícula del Màster ha de formalitzar-se a la Secretaria de la Facultat de Filologia dins els períodes establerts amb aquesta finalitat per part de la Universitat de Barcelona. Aquests períodes acostumen a ocupar la segona quinzena de juliol i part dels mesos de setembre i octubre.

La matrícula podrà fer-se efectiva en línia o presencialment. En cas d’optar per a aquesta segona opció caldrà mantenir una tutoria d’orientació amb la coordinadora del Màster.

Tutories de matrícula (Q2)

Horari de visita: dijous d'11 a 12 h
Despatx E1.11