Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

  • Expedient acadèmic amb la nota mitja de la vostra titulació d'accés i altres titulacions encara que no s’hagi finalitzat l’ensenyament.
  • Currículum actualitzat, fent especial referència als projectes realitzats en l'àmbit de l'enginyeria Biomèdica.
  • Certificats oficials d'idiomes (principalment anglès).
  • Títol o resguard del títol de la vostra titulació d'accés (i altres titulacions) en cas de tenir-ne. Aquest document no és necessari per a la preinscripció, però sí  per a la matrícula.

Aquesta documentació s'ha de pujar via l’aplicació electrònica que actua com a registre. És molt important fer el pagament de la taxa. En cas contrari, la vostra candidatura no serà considerada.

Coordinació del màster: enginybiomed@ub.edu