Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Per a completar el procés de preincripció, a més d'omplir el formulari de preinscripció, ens haureu d'enviar la següent documentació:

  • Títol o resguard del títol de la vostra titulació d'accés i altres titulacions. Aquest document no és necessari per a la preinscripció, però sí  per a la matrícula.
  • Expedient acadèmic de la vostra titulació d'accés i altres titulacions.
  • Currículum Vitae actualitzat, fent especial referència als projectes realitzats en l'àmbit de l'enginyeria Biomèdica.
  • Certificats oficials d'idiomes (principalment anglès).

Aquesta documentació s'ha d'enviar a la següent direcció de correu electrònic: enginybiomed@ub.edu