Presentació

El màster de Gestió Cultural, de 90 crèdits, forma part del programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. Pretén formar professionals qualificats en gestió, administració i mediació cultural que puguin treballar en llocs d'alta responsabilitat dels àmbits públic i privat, tant des de projectes generalistes com des dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d'altres. També disposa d'un perfil específic de formació d'investigadors en gestió i polítiques culturals, que condueix al programa de doctorat de Gestió de la Cultura i del Patrimoni.

L'experiència docent i investigadora de la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la gestió cultural es va iniciar l'any 1989 i ha permès articular durant aquest llarg període un discurs formatiu acurat, plenament reconegut a escala internacional. S'ha fet un notable esforç per estructurar continguts, recollir experiències i documentació, elaborar exercicis de simulació i mètodes didàctics per exercitar la curiositat intel·lectual i el sentit comú. El repte d'aquest treball col·lectiu ha estat aconseguir una formació de qualitat al servei de la plena incorporació de professionals competents en el si de les diverses institucions, projectes, equipaments i serveis culturals.
La Universitat de Barcelona ofereix, així mateix, diversos títols propis de formació continuada i professional (a temps parcial) en el camp de la gestió cultural: el màster de Gestió d'Empreses i Institucions Culturals i els diplomes de postgrau de Cooperació i Gestió Cultural Internacional, de Producció i Gestió d'Espectacles i de Turisme Cultural.
El màster s'imparteix majoritàriament en català, però algunes assignatures es fan en castellà o en anglès (vegeu els plans docents).

Dades bàsiques
 • Crèdits:  90
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  No
 • Places:  35
 • Llengua d'impartició:  Català: 78%, Castellà: 12%, Anglès: 10%
 • Preu orientatiu:  52,70 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019.
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Gestió Cultural
 • Centre de gestió:  Facultat d'Economia i Empresa
 • Coordinació:  MONTSERRAT PAREJA EASTAWAY
 • Comissió de Coordinació del màster
 • Dades de contacte   
  Màster de Gestió Cultural
  Departament d'Economia
  Facultat d'Economia i Empresa
  mgc@ub.edu
  (+34) 934 035 828