Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 16/17:

1er semestre:3 octubre 2016 - 3 febrer 2017

2on semestre:13 febrer 2016 - 7 juny 2017

Modalitat online:

1er semestre: 3 octubre2016 - 3 febrer 2017

2on semestre: 13 febrer 2017 - 7 juny 2017