Presentació

mapa mundi

El màster d'Història Contemporània i Món Actual, que organitzen la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, pretén formar estudiants i professionals interessats a aprofundir en el coneixement de la història i les dinàmiques dels segles XIX i XX, que ajuden a entendre la complexitat del món actual.

El màster incideix en els processos d'evolució i ruptura que s'han produït des del segle XIX fins a l'actualitat. Planteja una visió global de la història que contribueixi a desenvolupar la capacitat d'analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural del món en què vivim i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors dels altres i la consciència cívica.
S'orienta a persones capacitades per la recerca històrica, amb voluntat d'aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques contemporànies. Així mateix, vol formar professionals capacitats per aplicar la història als àmbits de la cultura i la comunicació.
El màster possibilita l'accés al doctorat.

Dades bàsiques
 • Interuniversitari:  Sí
 • Universitat coordinadora:  Universitat Barcelona
 • Universitats participants:  
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial, Semipresencial
 • Especialitats   
  • Història Contemporània i Món Actual
  • Història Contemporània i Món Actual (en Línia)
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30 de modalitat presencial i 30 de modalitat a distància
 • Llengua d'impartició:  Català 80% i castellà 20 %
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2019-2020
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Història Contemporània i Món Actual
 • Centre de gestió:  Facultat de Geografia i Història
 • Coordinació:  TERESA ABELLO GUELL
 • Dades de contacte   
  Dep. d'Història Contemporània
  Facultat de Geografia i Història (UB)
  Secretaría del departament, 2a planta
  Montalegre 6, 08001 Barcelona
  (+34) 934 037 799

  Secretaria del màster
  Facultat de Geografia i Història (UB)
  Despatx 2062, 2a planta
  Montalegre 6, 08001 Barcelona
  masterhistoriaub.uoc@ub.edu
  (+34) 934 037 809
 • Tríptic

OBSERVACIONS:  La modalitat presencial ofereix un 30 % de crèdits en línia.