Presentació

El màster d'Història Econòmica és un màster interuniversitari de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Saragossa, que s'orienta cap a la recerca: vol preparar investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats a partir de l'anàlisi de fets econòmics històrics. Així mateix, vol crear coneixement en les àrees de la història econòmica i del desenvolupament econòmic a llarg termini.

Per aconseguir aquests objectius generals, ofereix a l'estudiant un coneixement ampli dels instruments avançats (teòrics i empírics) de l'anàlisi econòmica i la perspectiva històrica necessària per comprendre, analitzar i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats.
L'idioma habitual de les activitats docents del màster és el castellà. Tot i així, s'exigeix un bon coneixement de l'anglès per poder seguir les diferents activitats programades.
Les activitats docents es desenvolupen a les facultats d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Saragossa.

Dades bàsiques
 • Interuniversitari:  Sí
 • Universitat coordinadora:  Universitat Barcelona
 • Universitats participants:  
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Saragossa
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  Castellà: 98%, Anglès: 2%
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019.
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Història Econòmica
 • Centre de gestió:  Facultat d'Economia i Empresa
 • Coordinació:  ANA CARRERAS MARIN
 • Comissió de Coordinació del màster
 • Dades de contacte   
  Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial
  Facultat d'Economia i Empresa
  mhe@ub.edu
  (+34) 934 035 828