Presentació

El màster d'Internacionalització respon a la creixent demanda de coneixements i de professionals que donin resposta a les complexitats que suposa la globalització. Té un caràcter explícitament interdisciplinari: combina les vessants econòmica, empresarial, jurídica, política, etc. necessàries per entendre i gestionar les noves realitats i les noves regles del joc. S'adreça a titulats de formació inicial en aquests àmbits i està obert a altres perfils amb interès en les múltiples implicacions de la internacionalització.

Les relacions internacionals conformen uns àmbits de coneixement de complexitat creixent que impliquen canvis profunds en les regles del joc de les activitats econòmiques, empresarials, jurídiques, socials, polítiques, etc. Això fa sorgir noves necessitats i demandes de formació que requereixen partir de les noves realitats i tendències. El punt de partida d'aquest màster és aquesta evidència significativa.
D'altra banda, els reptes del binomi «globalització + crisi» accentuen el paper de les dimensions exteriors com a motor de recuperació i millora del posicionament global per a moltes economies i societats. Cal, doncs, aprofundir substancialment en els aspectes internacionals formant persones amb les capacitats analítiques i professionals necessàries per entendre les innovadores exigències del món global i respondre-hi.
Així mateix, el màster dona resposta a les dinàmiques especialment interdisciplinàries dels problemes i reptes globals en els quals les dimensions econòmiques i empresarials interactuen de manera especialment complexa amb les dimensions sociopolítiques, jurídiques i culturals.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  90
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  Castellà: 90%, Anglès: 10%
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics
 • Centre de gestió:  Facultat d'Economia i Empresa
 • Coordinació:  JUAN TUGORES QUES
 • Comissió de Coordinació del màster
 • Dades de contacte   
  Dr. Joan Tugores Ques (coordinador)
  Departament de Teoria Econòmica
  Facultat d'Economia i Empresa
  jtugores@ub.edu
  (+34) 934 039 967