Presentació

El propòsit del màster és oferir formació avançada en lògica, de tipus general, tant en la seva vessant pura com en l'aplicada. Permet als estudiants que el superin iniciar-se en la recerca en els diversos temes centrals de la lògica, prosseguir estudis superiors o ingressar en el mercat de treball.

El màster l'ofereixen conjuntament la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La UB n'és la coordinadora. Els departaments que participen en el màster són:

 • Departament de Ciències de la Computació(UPC)
 • Departament de Filosofia (UB)
 • Departament de Matemàtiques (UPC)
 • Departament de Matemàtiques i Informàtica (UB)

Aquest departaments estan relacionats amb la Facultat de Filosofia i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, i amb la Facultat de Matemàtiques i Estadística i la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El professorat del màster forma, en conjunt, l'agrupació d'especialistes en lògica més gran d'Espanya, un grup també significatiu a escala europea. Els professors que hi participen són tots investigadors en actiu i especialistes reconeguts internacionalment en els seus camps de recerca, que inclouen la complexitat computacional, els fonaments lògics de la intel.ligència artificial, la història de la lògica, la lògica algebraica, les lògiques no clàssiques, la teoria de conjunts, la teoria de la demostració i la teoria de models.Dades bàsiques
 • Interuniversitari:  Sí
 • Universitat coordinadora:  Universitat Barcelona
 • Universitats participants:  
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Crèdits:  90
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  25
 • Llengua d'impartició:  Anglès
 • Preu orientatiu:  46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Lògica Pura i Aplicada
 • Centre de gestió:  Facultat de Filosofia
 • Coordinació:  RAMON JANSANA FERRER
 • Dades de contacte   
  Despatx 4055, Facultat de Filosofia (Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona)
  jansana@ub.edu
  934 037 993