Avaluació

Primer semestre:

 • Fonaments de Meteorologia Dinàmica: Dm 17 de Novembre
 • Meteorologia Física : Dl 25 Gener
 • Instrumentació i Teledetecció: Dj 28 Gener
 • Mitjans de Comunicació: Dl 1 Febrer,  
 • Hidrometeorologia: Dj 4 Febrer
 • Meteorologia Dinàmica: Dm  9 Febrer,  
 • Anàlisi i Tractament de Dades: Dv 12 Febrer, 
 • Clima i Canvi Climàtic: Dm 16 Febrer

Revaluacions:

 

- Instrumentació i Teledetecció Meteorològica: 12 de Juliol (matí)
- Anàlisi i Tractament de Dades: 12 de Juliol (tarda)
- Hidrometeorologia: 13 de Juliol (matí)
- Clima i Canvi Climàtic: 13 de Juliol (tarda)
- Fonaments de Meteorologia Dinàmica: 14 de Juliol (matí)
- Meteorologia Física: 14 de Juliol (tarda)
- Meteorologia i Mitjans de Comunicació: 15 de Juliol (matí)
- Meteorologia Dinàmica: 15 de Juliol (tarda)

Segon semestre:

 • Meteorologia de Radar: Dm 27 d'Abril
 • Contaminació: Dj 29 d'Abril
 • Física del Clima: Dm 4 de Maig
 • Micrometeorologia: Dc 16 Juny   
 • Anàlisi i Pronòstic Meteorològic:   Dl 21 Juny,   
 • Modelització Meteorològica i Climàtica: Dl 28 Juny 
 • Variabilitat i Predictibilitat Climàtiques:  Dv 2 Juliol

Reavaluacions:

- Meteorologia de Radar: 2 de Setembre (matí)
- Contaminació atmosfèrica: 2 de Setembre (tarda)
- Anàlisi i predicció meteorològica: 3 de Setembre (matí)
- Micrometeorologia: 3 de Setembre (tarda)
- Modelització i Predicció Climàtica: 6 de Setembre (matí)
- Física de Clima: 6 de Setembre (tarda)
- Variabilitat i Predictibilitat Climàtiques: 7 de Setembre (matí)