Avisos i notícies

 • Presentació màster de meteorologia

El passat 17 de setembre va tenir lloc la presentació del màster de meteorologia.

Podeu recuperar la presentació aquí.

 

 • Presentacions dels TFM semestre de tardor 2019-20

Victòria Agudetse
Tutora: Ileana Bladé
Impact of Asian orography on ENSO
Dijous, 6 de febrer, 10.30h
Lloc: Seminari planta 7 de la Facultat de Física
Titular 1: Javier García
Titular 2: Chloé Prodhomme
Suplent: Bernat Codina

Ferran López
Tutor: Raül Marcos
Understanding the link between the extreme weather conditions in central Europe in spring 2018 and a preceding record-breaking sea ice reduction in the Bering sea
Dijous, 6 de febrer, 11h
Lloc: Seminari planta 7 de la Facultat de Física
Titular 1: Javier García
Titular 2: Ileana Bladé
Suplent: Chloé Prodhomme

Roberto Granda
Tutor: Bernat Codina
Modelización de convección severa en la península ibérica usando WRF-ARW
Dijous, 6 de febrer, 11.30h
Lloc: Seminari planta 7 de la Facultat de Física
Titular 1: Raül Marcos
Titular 2: M. Carme Llasat
Suplent: Ileana Bladé

Adrià Blanco
Tutor: Javier García
Sensitivity of Arctic sea-ice variability to model resolution
Dijous, 6 de febrer, 12h
Lloc: Seminari planta 7 de la Facultat de Física
Titular 1: Ileana Bladé
Titular 2: Raül Marcos
Suplent: Bernat Codina

Elna Bagés
Tutora: Mireia Udina
Study of the dynamic and thermal structure of the atmospheric boundary layer in Cerdanya valley
Dijous, 6 de febrer, 14.30h
Lloc: Sala de Graus Eduard Fontserè de la Facultat de Física
Titular 1: Yolanda Sola
Titular 2: Bernat Codina
Suplent: Joan Bech

Miguel García
Tutora: Mireia Udina
Urban daytime boundary layer height determination and its relationship with high pollutant
Dijous, 6 de febrer, 15h
Lloc: Sala de Graus Eduard Fontserè de la Facultat de Física
Titular 1: Yolanda Sola
Titular 2: Bernat Codina
Suplent: Joan Bech

Joan Cebrián
Tutora:Yolanda Sola
Anàlisi del forçament radiatiu directe en intrusions de pols sahariana al sud del Mediterrani
Dijous, 6 de febrer, 15.30h
Lloc: Sala de Graus Eduard Fontserè de la Facultat de Física
Titular 1: Mireia Udina
Titular 2: Bernat Codina
Suplent: Joan Bech

 

 • Declaració d'Emergència Climàtica

Els científics i els professionals de la meteorologia i del clima treballen des de fa dècades en l’estudi i comprensió del comportament de l’atmosfera terrestre i el sistema climàtic. Aquest coneixement ha permès construir models matemàtics cada cop més sofisticats mitjançant els quals és possible pronosticar la resposta del planeta a l’augment en la concentració de gasos d’efecte hivernacle que s’hi està produint - tot i que amb algunes incerteses. Un pronòstic del clima encara més fiable i encertat, basat en la comprensió de les complexes interaccions entre l’atmosfera, la terra, l’oceà i la criosfera, permetria a la societat prendre decisions fonamentades i efectives per limitar l’escalfament planetari i mitigar-ne els efectes. És doncs imperatiu formar estudiants en l’àmbit de les ciències climàtiques, per tal de que esdevinguin els experts del futur i continuïn millorant el coneixement i predicció del clima.

Donada la actual situació de Crisi Climàtica, generada per la constatació de l’acceleració de l’augment de la temperatura planetària i els seus impactes, és encara més important posar èmfasi en la necessitat d’una completa i rigorosa formació dels climatòlegs del futur.

En aquest moment d’Emergència Climàtica, el claustre de professors del Màster de Meteorologia, els professors de l’assignatura de Meteorologia i Climatologia, i tots els investigadors que desenvolupen recerca en meteorologia i clima al Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona fan una crida per continuar treballant en la formació de professionals del clima i per intensificar una recerca multidisciplinària que doni oportunitats de solució, mitigació i adaptació al problema del Canvi Climàtic. Així mateix recolzem tots aquells joves compromesos amb la lluita per un món més sostenible.

 

 • Presentacions dels TFM semestre de tardor 2019-20

Maria López Olivé
Exposición a contaminantes atmosféricos en colegios públicos de Barcelona: Impacto de emisiones locales y condiciones meteorológicas
Dimecres, 4 de setembre, 9:30h
Lloc: Seminari planta 7 de la Facultat de Física

Joan Pascual Montañés
Anàlisi sinòptica d’intrusions de pols saharià de primera magnitud a la península ibèrica i implicacions en el forçament radiatiu durant aquests episodis
Dimecres, 4 de setembre, 10 h
Lloc: Seminari planta 7 de la Facultat de Física

 

 • Presentacions dels TFM semestre de primavera 2018 -19

Aleix Bou Comgas
Implementation of the life cycle of soil dust mineral species in MONARCH
Dilluns, 8 de juliol, 9:30 h
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física

Gilbert Montané Pinto
Models globals d’alta resolució vs. models mesoescalars d’àrea limitada: verificació dels pronòstics dels models HRES-IFS i WRF-ARW a Catalunya.
Dilluns, 8 de juliol, 10:00 h
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física

Elisa Bergas Massó
Estimating wind erosion threshold based on dust optical depth data in Northern Africa.
Dilluns, 8 de juliol, 10:30 h
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física

Laura Esbrí Corbella
Anàlisi dels episodis de precipitació més significatius a Barcelona en el període 2013- 2018 i identificació de possibles “nius” de tempestes i zones més conflictives per la ciutat.
Dilluns, 8 de juliol, 11:00 h
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física

 

 • Presentació màster de meteorologia

El pròxim 23 de maig, a les 13:15h, a l'aula Eduard Fontserè es farà la presentació del màster de meteorologia.

Més informació: Poster presentació

                              Presentació màster de meteorologia

 

 • Presentacions del TFM semestre de tardor 2018-19

Aleix Benaiges Lliberia
Càlcul de l'evapotranspiració de referència a Catalunya utilitzant diferents aproximacions en l'equació de Pennman Monteith.
Dimarts, 5 de febrer, 9.30 h
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física

Gemma Sinfreu Bergués
Impacte de les correccions derivades del programa SPICE en les mesures de precipitació sòlida dels pluviòmetres. Aplicació a Andorra.
Dimarts, 5 de febrer, 10.00 h
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física

 

 • Presentacions del TFM 2017-18 (setembre)

Jorge Armando Ordóñez Piscoya
Sensibilidad de la parametrización de la convección utilizando WRF-ARW, sobre la Sierra Norte del Perú.
Dijous, 6 de setembre, de 9.30 – 10.00
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física

 

Kelita Quispe Vega
El Niño Costero 2017: Precipitaciones extraordinarias en el norte de Perú.
Dijous, 6 de setembre, de 10.00 – 10.30
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física


 

 • Presentacions del TFM semestre de primavera 2017-18


Albert Bosch
Analysis of the contribution of the dynamical downscaling in the mesoscale modeling chain for wind resource assessment Applications for ERA5 reanalysis by ECMWF.
Dilluns, 9 de juliol, de 9.00 – 9.30
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física


Marina Aznárez
Análisis de la distribución temporal y espacial de la lluvia y de las situaciones de emergencia por precipitaciones intensas en Barcelona.
Dilluns, 9 de juliol, de 9.30 – 10.00
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física


 Miguel Ángel Manzanares
Diferenciación de tipologías de precipitación mediante su composición isotópica. Aplicación en muestreos de alta frecuencia en el centro de la Península Ibérica.
Dilluns, 9 de juliol, de 10.00 – 10.30
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física


Marta Via
Drop Size Distribution climatology regarding Surface circulation synoptic pattern in Barcelona and Das (Catalonia).
Dilluns, 9 de juliol, de 10.30 – 11.00
Lloc: Seminari de la planta 5 de la Facultat de Física

 

 • Presentació màster de meteorologia

El pròxim 8 de maig, a les 12:45h, a l'aula Eduard Fontserè es farà la presentació del màster de meteorologia.

Més informació: Poster presentació

                              Presentació màster de meteorologia

 

 • Presentacions del TFM semestre de tardor 2017-18

Ariadna Corominas del Hoyo
"Estimation of the time constants for the temperature and relative humidity sensors used on the SUMO aircraft during the Hailuoto campaign "
Dimecres, 31 de gener, a les 10 h
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física

Joan Montoliu Llenas
"Inferring boundary layer time series from ceilometer data and its influence on air quality over Barcelona "
Dimecres, 31 de gener, a les 10.45 h
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física

 

 • Canvi de la coordinació del màster

A partir del febrer del 2018 la coordinació del màster de meteorologia passa a càrrec de la Dra. Ileana Bladé. Tot i així, el tràmit de la matriculació del segon semestre el portarà a terme la Dra. Maria Rosa Soler Duffour. Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb ella.

Un altre punt important és que, durant el gener, per qualsevol consulta adreceu-vos a la Dra. Ileana Bladé o envieu-li un correu a ileanablade@ub.edu