Pla d'estudis

Dels 60 crèdits del màster de Meteorologia, 30 corresponen a assignatures obligatòries, 15 a optatives (que es poden escollir d'una oferta de 27,5), i els altres 15 corresponen al treball final de màster.