Pràctiques curriculars

El màster de Meteorologia ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques externes curriculars. Contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, que els estudiants adquireixin una experiència pràctica per inserir-se més fàcilment al mercat del treball.

Es tracta d’activitats de caràcter formatiu que permeten als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits a la seva formació acadèmica, possibiliten l’adquisició de competències de cara a l’exercici d’activitats professionals, faciliten l’ocupabilitat i fomenten la capacitat d’emprenedoria.

Les pràctiques formen part dels continguts acadèmics del màster, és a dir, es consideren una assignatura optativa més que ha de ser aprovada per superar el programa.

Depenent del perfil de cada persona, les pràctiques es poden fer en diferents empreses o en diferents àrees dels centres universitaris.

Els avantatges de fer aquestes pràctiques acadèmiques externes curriculars són diversos:

  • Brinden l’oportunitat d'establir contactes amb professionals i empreses de diferents sectors
  • Fomenten la ocupabilitat
  • Flexibilitat d’horari en períodes de pràctiques i/o exàmens
  • Ampliar la xarxa de contactes

Altra informació important: Inserció laboral

Fins a l’actualitat els nostres estudiants han realitzar pràctiques a:

  •  Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
  •  Televisió de Catalunya (TV3)
  •  METEOSIM. Empresa dedicada al desenvolupament i integració d’aplicacions numèriques derivades de la modelització numèrica i oceànica.
  •  VORTEX. Empresa que desenvolupa la seva activitat en el sector de l’energia eòlica. El servei que ofereix respon a la necessitat del sector d’estimar el recurs eòlic per a determinar la viabilitat dels projectes d’implantació de parcs eòlics. Vortex s’adreça al mercat global i és actualment un referent en el sector.
  •  IDAEA-CSIC. L’institut de Diagnosi Ambiental I Estudis de l’aigua té com a objectiu l'estudi dels canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes. Un problema específic a considerar és la qualitat de l'aire que es veu dràsticament influenciada pels episodis d'entrada de pols sahariana, a més dels problemes de contaminació urbana i industrial.
  •  BSC. Barcelona supercomputing center, en particular el Departament de Ciències de la Terra on hi han varies línies d’investigació íntimament relacionades amb la Meteorologia i el Clima.