Presentació

Raig

El màster de Meteorologia està dirigit a titulats universitaris interessats a obtenir una formació bàsica en meteorologia. Com a professió, la meteorologia constitueix des de fa molts anys el camp de treball d'un gran nombre de professionals, tant dels que com a meteoròlegs o tècnics especialistes es dediquen a les diverses tasques d'observació, anàlisi i predicció del temps als centres meteorològics nacionals i internacionals, com dels que treballen en la recerca dels diferents camps d'aplicació, com ara el medi ambient atmosfèric, la contaminació, la hidrologia, la planificació dels recursos hídrics o el canvi climàtic.

Principalment, el màster es dirigeix a estudiants amb un interès especial a comprendre el funcionament de l'atmosfera i el clima, i amb una sensibilitat especial davant els reptes que impliquen la millora de la representació de les observacions, la modelització dels processos físics que tenen lloc en l'atmosfera i la comprensió del canvi climàtic i la seva projecció segons els diferents escenaris socioeconòmics.

A més de la formació bàsica en meteorologia, el màster proporciona els coneixements i la metodologia de les aplicacions principals de la meteorologia com a servei a la població: la prevenció de desastres naturals, la influència en el medi ambient i els efectes en els sectors socioeconòmics. Així, són objecte d'atenció especial matèries com ara la influència de les condicions atmosfèriques sobre la contaminació atmosfèrica i sobre la seva dispersió, l'aplicació del radar meteorològic per explorar i detectar la presència de precipitació i per poder-la predir a curt termini, i l'elaboració de la informació meteorològica que es facilita a la població.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  20
 • Llengua d'impartició:  català (40%), castellà (40%), anglès (20%)
 • Preu orientatiu:  46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Meteorologia
 • Centre de gestió:  Facultat de Física
 • Coordinació:  ILEANA BLADE MENDOZA
 • Dades de contacte   
  master.meteorologia@ub.edu
  934 039 075