Sortides professionals

Hi ha una demanda creixent de titulats superiors, a nivell de màster i doctorat, per la versatilitat i la capacitat d'abordar problemes en diferents àmbits utilitzant plantejaments i mètodes innovadors. Les oportunitats i ofertes d'ocupació són molt variades:
- Docència en educació secundària i superior
- Recerca fonamental
- Centres meteorològics estatals i regionals
- Empreses dedicades al medi ambient
- Empreses dedicades a l'aprofitament de l'energia eòlica
- Empreses dedicades a la predicció meteorològica per a diferents aplicacions, nàutica, esquí, agricultura, etc.

- Inserció laboral