Calendari acadèmic

Durant el primer quadrimestre es desenvolupa la docència de les assignatures obligatòries de màster i en el segon quadrimestre les optatives.  Per tal de compensar les hores lectives dels dos quadrimestres, durant el primer també s’imparteix alguna assignatura optativa. 

Cal tenir, a més, en compte, que les pràctiques i el treball de màster s'han d’anar desenvolupant al llarg del curs si bé el termini per presentar-los a l'avaluació és el mes de juny (o, si s’escau, també al setembre).

 

Calendari de docència del curs 2019-2020

El Calendari ha estat aprovat en Junta de Facultat, el 22 de maig de 2019:

 

Primer semestre MÀSTERS

Docència i avaluació continuada: del 16 setembre de 2019 (dll.) al 31 de gener de 2020 (dv.)

Avaluació única: del 20 (dll.) al 31 de gener de 2020 (dv.)
Avaluació TFM: de l’3 (dll.) al 14 de febrer de 2020 (dv.)
Reavaluació: 1 (dc.) i 13 de març de 2020 (dv.)

 

Segon semestre MÀSTERS

Docència i avaluació continuada: del 10 de febrer (dll.) al 15 de juny de 2020 (dll.)
Avaluació única: del 2 (dm.) al 15 de juny de 2020 (dll.)
Avaluació TFM: del 15 de juny (dll.) al 3 de juliol (dv.) i del 2 (dc.) al 21 de setembre de 2020 (dll.)
Reavaluació:  8 (dc.) i 10 de juliol de 2020 (dv.)

 

VACANCES I FESTIUS:

Vacances  de Nadal: de 21 de desembre 2019 (ds.) a 7 de gener 2020 (dm.)
Vacances de Setmana Santa: de 6 (dl.) a 13 d’abril de 2020 (dl.)

Dies festius:

11 de setembre de 2019 (dc.)
24 de setembre de 2019 (dm.) festa local a Barcelona
1 de novembre de 2019 (dv.)
6 de desembre de 2019 (dv.)
1 de maig de 2020 (dv.)
1 de juny de 2020 (dl.) (segona Pasqua) festa local a Barcelona
24 de juny de 2020 (dc.)

Festa institucional:
23 d’abril de 2020, Sant Jordi (dj.) – dia no lectiu