Organització i metodologia docent

El màster es desenvolupa principalment a través de l’activitat a l’aula en sessions diàries de dilluns a divendres de 16 a 18 i de 18 a 20, tal com figura en l’horari oficial. En bona part de les assignatures la responsabilitat docent està compartida entre diversos professors, coordinats pel professor principal, que figura en els horaris i altres documents. A més de l’activitat discent, els professors proposen activitats pràctiques vinculades al contingut de les diverses assignatures, així com altres activitats relacionades amb el propi aprenentatge de l’alumne.