Avaluació

Es tracta d'un ensenyament presencial,  per veure la metodologia docent i sistema d'avaluació de cada assignatura vegeu l'apartat de plans docents