Llista d'admesos

Segona convocatòria 2019

Els llistats d'admesos en primer i segon període es publicaran a la pàgina web de secretaria en les dates inicades: http://www.ub.edu/biologia/postgraus/index.htm